Vitajte na webe Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov je členskou organizáciou Svetového združenia Slovákov v zahraničí a bol založený v januári v roku 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin a 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra - v obci Turja Remeta

Novinky

Krajania vo svete

03.02.2017 10:36
V slovanskom Národnostnom magazáne RTVS - publicistickej relácii zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku - nájdete reportáž zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. - 29. októbra 2016 v Bratislave. V reportáži...

Zborník Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

11.01.2017 09:51
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. - 29. októbra 2016 v Bratislave. V zborníku sú uverejnené články účastníkov konferencie - tiež príspevky predsedu Užhorodského spolku...

Slovenský svetový kalendár

08.11.2016 09:44
Slovenský kultúrny klub v Srbsku, Centrum - slovenská kultúrna koordinácia, Báčsky Petrovec, Srbsko, vydali Slovenský svetový kalendár, v ktorom sa prezentujú slovenské krajanské spolky z celého sveta. Výnimkou nieje ani Užhorodský spolok Slovákov. "Cieľom tohto projektu je prispieť k prezentácií...