Vitajte na webe Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov je členskou organizáciou Svetového združenia Slovákov v zahraničí a bol založený v januári v roku 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom a 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin.

Novinky

Čabianska organizácia Slovákov - kontakt so Slovákmi v Maďarsku

17.08.2016 18:52
Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje a udržiava kontakty so Slovákmi v okolitých krajinách. Príkladom je kontakt so Slovákmi z Békešskej Čaby, ktorí vydali Čabiansky Kalendár na rok 2016 a v ktorom publikuje aj predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko. V svojom článku píše o prístupu...

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

07.08.2016 15:36
Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Antalovce.

Stretnutie partnerov v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené

01.08.2016 21:49
Dňa 27.7.2016 sa v Užhorode stretli zástupcovia slovenskej organizácie ANNOGALLERY a ukrajinskej organizácie Užhorodský spolok Slovákov a dohodli vzájomnú koordináciu aktivít, ktoré budú realizovať v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené. Najbližšie v auguste až septembri 2016 sa uskutoční...