Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce a 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec.

Novinky

Stretnutie zástupcov Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T.G.M. so študentmi Východoeurópskej slovanskej univerzity

29.09.2013 19:40
Dňa 26. 9. 2013 prezentovali zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka na Východoeurópskej slovanskej univerzite v Užhorode publikácie zamerané na historické a kultúrne súvislosti z obdobia 1. ČSR a súčasnej Českej a Slovenskej republiky. Po prednáške oboznámil Mgr. Ivan Latko...

Z archívu - Odhalenie busty T. G. Masaryka - Veľká Berezna - máj 2011

10.08.2013 17:27
Na základe iniciatívy klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov došlo v máji 2011 k odhaleniu ďalšej tabule na pamiatku prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Doska s portrétom a dvojjazyčným nápisom je umiesnená v mestečku Veľká Berezna v Zakarpatskej oblasti na...

Ples Slovákov 2013

21.02.2013 18:52
Dňa 9. februára 2013 sa reštaurácii Delfín (Kyjevská nábrežná ulica) v Užhorode uskutočnil Ples Slovákov 2013. Organizátorom plesu bola Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku. Na túto akciu boli pozvaní a tiež sa aj zúčastnili predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov.