Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce, 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec a 7. marca 2019 pamätná tabuľa o pôvode budovy Prosvity v Užhorode.

Novinky

Slávnostne odhalenie tabule M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom

17.11.2013 20:12
Z iniciatívy Užhorodského spolku Slovákov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola dňa 15. novembra 2013 odhalená bronzová pamätná tabuľa na česť veľkého Slováka M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom. Slávnostneho odhalenia sa zúčastnili pán Miroslav Lajčák - minister...

Deň vzniku samostatnej ČSR - stretnutie zástupcov a členov Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov u busty T. G. Masaryka

30.10.2013 21:24
Dňa 28. októbra 2013 o 12. hodine - sa uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u busty T. G. Masaryka, na ktorom si spoločne pripomenuli obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy Podkarpatská Rus, bola súčásťou...

Stretnutie zástupcov Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T.G.M. so študentmi Východoeurópskej slovanskej univerzity

29.09.2013 19:40
Dňa 26. 9. 2013 prezentovali zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka na Východoeurópskej slovanskej univerzite v Užhorode publikácie zamerané na historické a kultúrne súvislosti z obdobia 1. ČSR a súčasnej Českej a Slovenskej republiky. Po prednáške oboznámil Mgr. Ivan Latko...