Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce, 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec a 7. marca 2019 pamätná tabuľa o pôvode budovy Prosvity v Užhorode.

Novinky

Bronzová tabuľa na pamiatku M. R. Štefánika

06.01.2013 10:12
Broznová tabuľa na pamiatku M. R. Štefánika bude odhalená v tomto roku v obci Veľký Bereznyj. Autorom diela je známy zakarpatský sochár - pan Vasyl Roman.  

Slávnostný program k 10. výročiu vzniku Svetového združenia Slovákov v zahraničí

14.12.2012 20:25
Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku sa uskutoční v utorok 18. 12. 2012 o 19. hodine v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, Župné námestie 11, Bratislava, slávnostný program k 10. výročiu vzniku...

Slovenská zabijačka v obci Storožnica

14.12.2012 18:30
8. decembra sa v obci Storožnica (starý názov Jovra) uskutočnila Slovenská zabijačka. Organizátorom podujatia bol Zakarpatský spolok Ľudovíta Štúra a zúčastnilo sa na ňom na 130 slovenských rodín z Užhorodu, Turých Remet, Storožnice a tiež zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Užhorode,...