Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce a 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec.

Novinky

Slovenská zabijačka v obci Storožnica

14.12.2012 18:30
8. decembra sa v obci Storožnica (starý názov Jovra) uskutočnila Slovenská zabijačka. Organizátorom podujatia bol Zakarpatský spolok Ľudovíta Štúra a zúčastnilo sa na ňom na 130 slovenských rodín z Užhorodu, Turých Remet, Storožnice a tiež zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Užhorode,...

Vernisáž výstavy architekta Oelschlägera (Őryho) - Košice, 6. 12. 2012 o 18.00

01.12.2012 18:06
Architekt Ľudovít Oelschläger (1896 – 1984) je košický rodák, ktorý sa po štúdiách v Budapešti a ďalšom pôsobení v projekčných kanceláriách v Berlíne, Mníchove a Stuttgarte znovu vrátil do Košíc v roku 1924. V povojnovom období prajnom pre rozširovanie miest a tým podmienenú rozsiahlu výstavbu...

Návšteva Generálneho konzulátu SR v Užhorode

13.09.2012 21:16
Dňa 12. septembra 2012 navštívili zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode - Ivan Latko a Oľga Buksarová - Generálny konzulát SR v Užhorode, kde sa stretli s novou Generálnou konzulkou - pani JUDr. Jankou Burianovou. Predstavitelia spolkov informovali konzulku o...