Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce a 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec.

Novinky

Otvorenie výstavy - Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry

10.07.2012 10:38
Dňa 4. júla sa v Slovenskom kultúrnom centre v Užhorode konalo v rámci akcie Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry - slavnostné otvorenie výstavy fotografií. Vernisáž zorganizoval Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode a nezisková organizácia Košice 2013. Na otvorenie boli...

TISA TV - rozhovor s Ivanom Latkom, predsedom Užhorodského spolku Slovákov

25.06.2012 21:33
Užhorodská regionálna televízia TISA nakrútila rozhovor s Mgr. Ivanom Latkom, predsedom Užhorodského spolku Slovákov, ktorý v rozhovore informoval o slovenských stopách (pamiatky, ulice, kompaktne žijúci Slováci v zemi) nielen v Zakarpatskej oblasti, ale aj na celej Ukrajine, o aktivitách spolku,...

Stretnutie vo Veľkom Bereznom

23.05.2012 21:32
Generálny konzul SR v Užhorode - pan Marián Mulík, honorárny konzul SR vo Veľkom Bereznom - pan Oleg Adamčuk, sochár Vasyl Roman, predseda Velikoberezňanského spolku Slovákov - pan Volodymyr Cenker a predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko, sa dňa 22. mája stretli vo Veľkom Bereznom s...