Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce a 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec.

Novinky

Slovenské slovo - prvé číslo

10.04.2012 21:46
Slovenská informačná agentúra a Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku vydali prvé číslo tlače Slovenské slovo (vychádza dvojjazyčne - slovensky a ukrajinsky). V tomto čísle okrem rôznych článkov o M. R. Štefánikovi, slovenskej škole v Užhorode a iných, je v rubrike Oznam uverejnená...

Stretnutie zástupcov spolkov s novým generálnym konzulom SR v Užhorode

30.03.2012 21:54
  Dňa 27. marca navštívili zástupci Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka - Ivan Latko a Olga Buksarová - generálny konzulát SR v Užhorode, kde sa stretli s novým generálnym konzulom pánom Mariánom Mulíkom a konzulkou - prvou tajomníčkou - Bibianou Hromadovou. Zastupcovia...