Novinky

Čabianska organizácia Slovákov - kontakt so Slovákmi v Maďarsku

17.08.2016 18:52
Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje a udržiava kontakty so Slovákmi v okolitých krajinách. Príkladom je kontakt so Slovákmi z Békešskej Čaby, ktorí vydali Čabiansky Kalendár na rok 2016 a v ktorom publikuje aj predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko. V svojom článku píše o prístupu...

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

07.08.2016 15:36
Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Antalovce.

Stretnutie partnerov v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené

01.08.2016 21:49
Dňa 27.7.2016 sa v Užhorode stretli zástupcovia slovenskej organizácie ANNOGALLERY a ukrajinskej organizácie Užhorodský spolok Slovákov a dohodli vzájomnú koordináciu aktivít, ktoré budú realizovať v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené. Najbližšie v auguste až septembri 2016 sa uskutoční...

Karpatský Vavylon za doby Československa

28.07.2016 17:54
Dňa 15. júla 2016 vyšiel v spravodajcovi miestnej samosprávy "Užhorod" článok Karpatský Vavylon v období Československa, v ktorom sa píše okrem iného aj o publikáciách Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka, vďaka ktorým sa pripomína história Podkarpatskej Rusi v období 1....

Medzinárodná vedecká konferencia v Užhorode

04.05.2016 13:35
Dňa 28. apríla sa v Užhorode uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí. Konferenciu organizovali Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Užhorodská národná univerzita a...

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

31.03.2016 12:31
Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Turie Remety. Pamätná doska bude umiestnená na budove z obdobia 1. ČSR - súčasnej materskej školy - na ulici Centralna, č.p....

Stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

17.03.2016 10:19
Dňa 7. marca 2016, v deň narodenín T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov zišli v parku pri buste T. G. Masaryka. Stretnutie bolo spomienkou na výročie tejto významnej postavy našej histórie. Stretnutie sa zúčastnil aj Stepan...

Stretnutie slovenských spolkov s poslancom Martinom Fedorom

19.02.2016 08:39
Dňa 16. februára 2016 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie užhorodských slovenských krajanských spolkov - Matice slovenskej na Zakarpatsku, Zakarpatského spolku Slovákov Ľudovíta Štúra, Zakarpatského spolku slovenskej inteligencie a Užhorodského...

PF 2016

20.01.2016 20:27
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, organizáciám, úradom a krajanom za podporu, ktorú nám poskytli a vzájomnú spoluprácu v uplynulom roku. Aj v tomto roku plánujeme vydania nových publikácií a usporiadanie kultúrnych podujatí spojených s históriou, ktorá prezentuje dnešnú Zakarpatskú Ukrajinu ako...

Učitelia na návšteve družobnej školy na Ukrajine

09.12.2015 23:22
V piatok 4. decembra  navštívili naši učitelia Všeobecnovzdelávaciu  školu  I. až III. stupňa v Kamjanici na Ukrajine,  kde pre nás naši ukrajinskí kolegovia pripravili bohatý program. Po privítaní riaditeľom školy sme sa zúčastnili  otvorených hodín na...