Novinky

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR

01.11.2015 20:03
Dňa 28. októbra 2015 sa v rámci osláv vzniku 1. ČSR uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u busty T. G. Masaryka, pri ktorom si spoločne pripomenuli deň a obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy Podkarpatská Rus,...

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine

07.10.2015 20:42
Na deň 14. 10. 2015 je naplánované odhalenie pamätnej tabule k pamiatke zakladateľov 1. Československej republiky - M. R. Štefánika a T. G. Masaryka - v Perečine na budove, ktorá bola postavená práve v období, keď bola táto oblasť súčasťou Československa. Odhalenie sa uskutoční vďaka povoleniu...

Návšteva zo Společnosti přátel Podkarpatské Rusi v Užhorode

03.09.2015 14:20
V dňoch 26. augusta - 2. septembra navštívil užhorodské krajanské spolky predseda Spoločnosti priateľov Podkarpatskej Rusi - pán Ing. Jan Čopik. V rámci stretnutia bola zo strany Spoločnosti prisľúbená podpora vo forme finančného príspevku na vydanie reedície knihy K. Kochannyj-Goralčuk -...

Užhorodský spolok Slovákov oslávi 20 rokov svojej činnosti

05.08.2015 21:44
16. januára 2016 oslávi Užhorodský spolok Slovákov 20 rokov od svojho vzniku. Výbor spolku pripravuje jubilejnú publikáciu - Náš kultúrno-historický kalendár 2016, v ktorej sa bude vspomínať na doterajšie aktivity a históriu spolku a tiež bude obsahovať výber z archívu minulých Kalendárov a články...

Stretnutie slovenských spolkov v Užhorode

16.06.2015 22:18
Na pôde generálneho konzulátu SR v Užhorode sa dňa 11. 6. 2015 uskutočnilo stretnutie slovenských spolkov pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine - Zakarpatský spolok slovenskej inteligencie, Zakarpatský spolok Slovákov Ľ. Štúra, Zakarpatská krajská organizácia Martica Slovenská a Užhorodský...

Československý ústav zahraniční Bratislava vydal jarný bulletin

08.06.2015 05:54
V jarnej publikácii 2015 bulettinu Československého ústavu zahraničného v Bratislave vyšiel v sekcii Krajanské spolky článok predsedy Užhorodského spolku Slovákov o činnosti a aktivitách slovenského spolku a o budúcich aktivitách spolku.

Starosta Liptovskej Tepličky na návšteve v Užhorode

03.05.2015 21:08
Dňa 30. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu Liptovskej Tepličky - pána Mgr. Slavomíra Kopáča - s predstaviteľmi Užhorodského spolku Slovákov v Užhorode. Pri stretnutí sa rokovalo o možnosti ďalšej spolupráce a návštev obce pod Tatrami a oblasti Zakarpatskej Ukrajiny - predstavitelia...

Zborník z konferencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

06.04.2015 19:16
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal zborník zo stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014, ktorá sa konala v októbri 2014 za účasti mnohých slovenských krajanských organizácií z celého sveta. V zborníku sú uverejnené príspevky účastníkov konferencie ako aj...

Výročie narodenín T. G. Masaryka, stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

12.03.2015 20:21
6. marca 2015, v deň pred výročím narodenia T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu TGM a Užhorodského spolku Slovákov zišli a položili kytice a vence v parku u busty T. G. Masaryka - ako spomienku na túto významnú postavu našej nedávnej histórie. So svojimi príspevkami...

Stretnutie zástupcov slovenských spolkov

01.03.2015 19:59
Dňa 19. februára 2015 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských organizácií činných v Zakarpatskéj oblasti - Spolku slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Spolku slovenských...