Publikácie

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ (ВЕЛИКОЙ) МИРОВОЙ ВОЙНЫ - ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ (ВЕЛИКОЙ) МИРОВОЙ ВОЙНЫ - ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Vydal: Ужгородское общество русской культуры. Užhorod, 2014. Kniha obsahuje informácie o pamiatkach a cintorínoch na česť zomrelých vojakov za prvej svetovej vojny - a to nie len ruských, ale tiež ďalších národností - slovenskej, českej, rakúskej, rusínskej, talianskej, židovskej a ďalších.

Náš kultúrno-historický kalendár 2015

Náš kultúrno-historický kalendár 2015
Slovenský kalendár 2015. Užhorod, 2014. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Podkarpatská Rus 1936

Podkarpatská Rus 1936
Podkarpatská Rus 1936. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.

Užhorod

Užhorod
Sprievodca hlavným mestom Podkarpatskej Rusi. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, ruský.  

Pohľadnica - odhalenie tabule M. R. Štefánika

Pohľadnica - odhalenie tabule M. R. Štefánika
Pohľadnica - odhalenie tabule M. R. Štefánika. Užhorod, 2013. Vydal Užhorodský spolok Slovákov.

Vreckový kalendár Užhorodského spolku Slovákov 2014

Vreckový kalendár Užhorodského spolku Slovákov 2014
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2014 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatky. Uherské Hradiště, Užhorod, 2014. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Náš kultúrno-historický kalendár 2013

Náš kultúrno-historický kalendár 2013
Slovenský kalendár 2013. Užhorod, 2013. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Náš kultúrno-historický kalendár 2014

Náš kultúrno-historický kalendár 2014
Slovenský kalendár 2014. Užhorod, 2014. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov, Velikoberezňanský spolok Slovákov "Krajane". Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Podkarpatská Rus v rokoch 1919 - 1936

Podkarpatská Rus v rokoch 1919 - 1936
Подкарпатская Русь за годы 1919 - 1936. Užhorod, 2013-2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok. Jazyk: ruský.

Nástenný kalendár 2014

Nástenný kalendár 2014
V tomto roku sme na pamiatku, ale aj k praktickému využitiu, pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2014. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.