Publikácie

Náš kultúrno-historický kalendár 2005

Náš kultúrno-historický kalendár 2005
Slovenský kalendár 2005. Užhorod, 2005. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky. Jazyk: slovenský, ukrajinský

Náš kultúrno-historický kalendár 2003

Náš kultúrno-historický kalendár 2003
Slovenský kalendár 2003. Užhorod, 2003. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Pri zrode spisovného jazyka

Pri zrode spisovného jazyka
Sočka, Ladislav. Užhorod, 2003. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok. Vydané za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky. Jazyk: ukrajinský, slovenský.

Náš kultúrno-historický kalendár 2002

Náš kultúrno-historický kalendár 2002
Slovenský kalendár 2002. Užhorod, 2002. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Náš kultúrno-historický kalendár 2001

Náš kultúrno-historický kalendár 2001
Slovenský kalendár 2001. Užhorod, 2001. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Náš kultúrno-historický kalendár 2000

Náš kultúrno-historický kalendár 2000
Slovenský kalendár 2000. Užhorod, 2000. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Náš kultúrno-historický kalendár 1999

Slovenský kalendár 1999. Užhorod, 1999. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Náš kultúrno-historický kalendár 1997

Náš kultúrno-historický kalendár 1997
Slovenský kalendár 1997. Užhorod, 1997. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.